Thursday, July 15, 2010

Apabila kerajaan mula menjadi Peniaga..Luputlah apa yang di namakan "kebajikan Rakyat".
Hukum Kapitalis itu adalah akumulasi semata-mata.

No comments: