Friday, March 9, 2012

Sekiranya aku di ciptakan hanya untuk ke neraka, maka binasakanlah aku.